Whistleblower.

Korruptionsdrabbade Göteborgs kommun inrättade förra året en så kallad whistleblower-funktion trots att de juridiska hindren anses stora. Men nu vill regeringen ändra lagen. Är det någon stad som det behövs bus-visslas i så är det GBG.

Konstitutionsutskottet vill att regeringen ser över lagstiftningen för att stärka skyddet för personer som påtalar och slår larm vid korruption och andra oegentligheter, så kallade whistleblowers.

Regeringens utredning om mutbrott rekommenderade att skyddet för whistleblowers ska stärkas. Flera remissinstanser, bland annat Justitiekanslern, delade utredningens slutsats.

Mörkertalet på den privata marknaden där ljusskygga individer, företag , tjänster förekommer måste vara stort. Att i den privata sfären blåsa i visselpipan måste anses modigt då man kan råka ut för flera åtgärder och som sämst bli utfrysen av arbetskompisar som inte delar uppfattningen eller inte vågar ha en kritisk uppfattning. Du kan även bli stämd.
Det svenska skyddet för whistleblowers återfinns inte i någon specifik lag, utan följer av bland annat grundlagen, arbetsrättsliga lagar och i näringslivets självreglerande koder och policydokument.
Näringslivet har oftast som policy, ”lojal mot företaget” och det kan man ibland undra hur det skall tolkas.

OECD om whistleblowing:“a means to promote accountability by encouraging the disclosure of information about misconduct and possibly corruption while protecting the whistleblower against retaliation.”

I Lex Maria och Lex Sarah regleras vilka skyldigheter man som offentligt anställd inom vård- och omsorgssektorn har gentemot brukarna. Genom meddelarfriheten regleras den rättighet man har som offentligt anställd att rapportera externt om felaktigheter i våra offentliga organisationer.

Överfört på den privata sektorn så är det svårt. Där påverkas inte de privata ägarna av att politiker kan förändra(såvida det inte lagstiftas förstås), Där kan fack vara till nytta, men du måste nog vara i ett mer utsatt läge om du visslar i ett privatägt företag än i ett som drivs av det offentliga.
Risken för bestraffning av visslaren ökar om den som har gjort fel har en stark maktställning eller helt enkelt anses viktig inom den berörda organisationen. På den nivån slickas det röv i parti och minut.

Den visslingen vi ser och hör nu kommer oftast från ex-medarbetare som slår larm eller från dem där gränsen är nådd.

Exempel på larm: Anställda vid Carema har order att väga pensionärernas blöjor för att se om de är fulla eller om de kan användas ett tag till.

Tack för uppslaget till inlägget. ”Visslaren”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s