Barn.

I dessa tider av våld mot barn är vissa instanser viktiga. OBS. Hur seriösa texterna/länkarna är som jag hänvisar till är upp till er att bedöma.

* Polisen.se Om du märker barn far illa ta kontakt med polis eller sociala myndigheter, tveka inte. Misstänker du övergrepp så är det din skyldighet att anmäla dessa kräk till förövare.

ECPAT

Saknade barn.

Länder med barnslaveri.

* Sedan Rikskriminalpolisens grupp mot sexuella övergrepp mot barn startade sitt arbete sommaren 2009 har de fått in färre än tio anmälningar om misstänkta barnsexbrott i utlandet. Ingen av dessa har ännu lett till åtal.
onlineprojekt

– Vi har mindre än tio anmälningar som vi försöker jobba med, där svenskar åkt utomlands och där vi misstänker att de köpt sex av barn, framförallt i Asien, säger Lisbeth Tolfes, kriminalinspektör på Rikskriminalpolisen i gruppen mot sexuella övergrepp mot barn

*När ett nytt vaccin tas i bruk kan man inte känna till alla biverkningar, säger forskare på THL. Flera narkolepsifall hos barn väntas.
Diskussionen har gått het om de märkbart ökade fallen av narkolepsi hos barn kan ha ett samband med svininfluensavaccinet Pandemrix. Specialforskaren Hanna Nohynek på Institutet för hälsa och välfärd, THL, säger att det alltid finns risk för sällsynta biverkningar då nya vaccin lanseras.

*Sverige planerar följa Finlands exempel vad gäller rekommendationerna för D-vitamin. Enligt Sveriges Television anser flera experter att Sverige – i likhet med Finland – borde se till att barn och ungas tillförsel av D-vitamin säkerställs.

Institutet för hälsa och välfärd THL i Finland kom med rekommendationen att barn och unga upp till 18 år bör få en daglig dos av D-vitamin på mellan 7,5 till 10 mikrogram per dygn. Den större dosen gäller små barn.
Det här är viktigt, betonar de svenska experterna, i synnerhet för oss som tvingas leva med begränsad tillgång till solljus. D-vitaminbrist påverkar skelettet, hjärnan och immunförsvaret. Det leder till kramp och i värsta fall hjärnskador.

* I sin bok ”I trygghetsnarkomanernas land” skriver David Eberhard, överläkare på psykakuten på Sankt Görans sjukhus, hur vi drabbats av vad han kallar för ett nationellt paniksyndrom. Allt som kan vara farligt ska förbjudas och alla eventuella risker ska elimineras.

Detta leder till att vi överbeskyddar våra barn, menar David Eberhard.
– Vi överbeskyddar dem på de flesta sätt. Det är i och för sig en sanning med modifikation. Dagens barn är på många sätt mognare än vi var när vi var små. Men det har de tvingats att bli eftersom föräldrar inte vågar vara föräldrar. De vågar inte ställa krav på sina barn.

* Friends arbetar uteslutande för att barn och unga ska känna sig trygga och slippa utsättas för mobbning och andra kränkningar. Skolan har alltid varit Friends huvudarena men sedan ett par år tillbaka har vi även etablerat oss inom idrottsrörelsen. Målet är att hjälpa dessa att få igång ett långsiktigt och seriöst arbete mot mobbning.

* Genom att ge sitt barn tillfälle att lära sig att tycka om många olika rätter och ge dem positiva attityder till mat har man som förälder möjligheten att ge barnet grunden för ett rikt matliv. Lär sig barnet från början att uppskatta hälsosam mat är förutsättningarna för god hälsa under resten av livet större.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. För spädbarn finns särskilda råd.
Livsmedelsverket.

Tyvärr måste jag stänga denna sida för kommentarer då den får ta emot massor av spam.