Hastighetsöverträdelser.

En liten lathund till oss fartdårar. OBS denna sida lades ut för flera år sedan och har endast sporadiskt uppgraderats.


Tabellerna omfattar hastighetsöverträdelse med uppemot och i vissa fall över den dubbla hastigheten jämfört med den tillåtna. Väl överskriden hastighet kan rapporteras till åklagare…
Det som står i tabellerna nedan är inte skrivet i sten. Skrivfel kan förekomma och förändringar kan ha tillkommit från myndighet..

OBS..OBS:
Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, kan en hastighetsöverträdelse straffas som vårdslöshet i trafik respektive grov vårdslöshet i trafik, varvid en längre återkallelsetid än den i denna tabell angivna tiden kan komma beslutas av länsstyrelsen. Kan också överlämnas till åklagare.. Mer än 12 månaders återkallelsetid måste man avlägga nytt förarprov (”uppkörning”). Vårdslöshet i trafik är ett trafikbrott där en trafikant i väsentlig mån har brustit i omsorg och varsamhet på sätt som inneburit att fara för trafikolycka uppstått.

OBS, böter utgår alltid vid fortkörning utöver åtgärder nedan. Redan innan ni kommit till hastigheter för ”varnings påföljd”.

På väg med hastighetsbegränsningen 30km/h.

 • Km/h–Normalpåföljd–Kommentar

46-50– Varning– Förutsatt att man inte fått varning eller haft körkortet återkallat inom en två årsperiod från den nya förseelsen.

Körkortet kan återkallas:
51-59—2 månader.
60-69—3 månader.
70-79—minst 4 månader. Kritisk hastighet överskriden, åklagare kan bli inblandad.
80-89—minst 5 månader.
90-99—minst 6 månader.
100– minst 8 månader.

På väg med hastighetsbegränsningen 40km/h.

66-70– Varning– Förutsatt att man inte fått varning eller haft körkortet återkallat inom en två årsperiod från den nya förseelsen.

Körkortet kan återkallas:
71-80—2 månader. Varning vid ”särskilda skäl”.
81-90—3 månader.
91-100—minst 4 månader. Kritisk hastighet överskriden, åklagare kan bli inblandad. .
101-110—minst 5 månader.
111-120—minst 6 månader.
120– minst 8 månader.

På väg med hastighetsbegränsningen 50 km/h.

76-80—Varning—Förutsatt att man inte fått varning eller haft körkortet återkallat inom en två årsperiod från den nya förseelsen.

Körkortet kan återkallas:
81-90—2 månader—Varning vid ”särskilda skäl”.
91-100—3 månader
101-110—minst 4 månader. Kritisk hastighet överskriden, åklagare kan bli inblandad.
111-120—minst 5 månader.
121-130—minst 6 månader.
131– minst 8 månader. .

På väg med hastighetsbegränsningen 60 km/h.

86-90—Varning—Förutsatt att man inte fått varning eller haft körkortet återkallat inom en två årsperiod från den nya förseelsen.

Körkortet kan återkallas:
91-100—2 månader—Varning vid ”särskilda skäl”.
101-110—3 månader
111-120—minst 4 månader. Kritisk hastighet överskriden, åklagare kan bli inblandad.
121-130—minst 5 månader.
131-140—minst 6 månader.
141– minst 8 månader.

På väg med hastighetsbegränsningen 70 km/h.

96-100—Varning—Förutsatt att man inte fått varning eller haft körkortet återkallat inom en två årsperiod från den nya förseelsen.

Körkortet kan återkallas:
101-110—2 månader—Varning vid ”särskilda skäl”.
111-120—3 månader
121-130—minst 4 månader. Kritisk hastighet överskriden, åklagare kan bli inblandad.
131-140—minst 5 månader.
141-150—minst 6 månader.
151-160—minst 8 månader.

På väg med hastighetsbegränsningen 80 km/h.

106-110—Varning—Förutsatt att man inte fått varning eller haft körkortet återkallat inom en två årsperiod från den nya förseelsen.

Körkortet kan återkallas:
111-120—2 månader—Varning vid ”särskilda skäl”.
121-130—3 månader
131-140—minst 4 månader. Kritisk hastighet överskriden, åklagare kan bli inblandad.
141-150—minst 5 månader.
151-160—minst 6 månader.
161-170—minst 8 månader.

 

På väg med hastighetsbegränsningen 90 km/h.

116-120—Varning—Förutsatt att man inte fått varning eller haft körkortet återkallat inom en två årsperiod från den nya förseelsen.

Körkortet kan återkallas:
121-130—2 månader—Varning vid ”särskilda skäl”.
131-140—3 månader.
141-150—minst 4 månader. Kritisk hastighet överskriden, åklagare kan bli inblandad.
151-160—minst 5 månader.
161-170—minst 6 månader.
171-180—minst 8 månader.

 

På väg med hastighetsbegränsningen 110 km/h.

136-140—Varning—Förutsatt att man inte fått varning eller haft körkortet återkallat inom en två årsperiod från den nya förseelsen.

Körkortet kan återkallas:
141-150—2 månader—Varning vid ”särskilda skäl”.
151-160—3 månader.
161-170—minst 4 månader. Kritisk hastighet överskriden, åklagare kan bli inblandad.
171-180—minst 5 månader.
181-190—minst 6 månader.
191-200—minst 8 månader.

 

På väg med hastighetsbegränsningen 120 km/h.

146-150—Varning—Förutsatt att man inte fått varning eller haft körkortet återkallat inom en två årsperiod från den nya förseelsen.

Körkortet kan återkallas:
151-160—2 månader—Varning vid ”särskilda skäl”.
161-170—3 månader.
171-180—minst 4 månader. Kritisk hastighet överskriden, åklagare kan bli inblandad.
181-190—minst 5 månader.
191-200—minst 6 månader.
201-210—minst 8 månader.

 

Bötesbelopp.

Hastighetsöverträdelser

På väg med hastighetsbegränsning till och med 50 km/tim.
0-10 2.000 kr.
11-15 2.400
16-20 2.800
21-25 3.200
26-30 3.600
31-40 4.000. Maxbelopp

Högre hastigheter kan rapporteras till åklagare..

Hastighetsöverträdelser
På väg med högre hastighetsbegränsningar.
0-10 1.500 kr.
11-15 2.000
16-20 2.400
21-25 2.800
26-30 3.200
31-35 3.600
36-40 4.000. Maxbelopp

Högre hastigheter kan rapporteras till åklagare..

Körkort kan återkallas också av andra orsaker, läs: Körkort kan återkallas.

Böter för andra trafikbrott(2012).
Köra utan bilbälte 1.500 kr
Låta barn sitta utan bälte eller bilstol 2.500 kr
Köra moped utan hjälm 1.500 kr
Köra mot rött ljus 3.000 kr
Köra bil i bussfilen 1.000 kr
Köra bil utan lyset tänt vid nedsatt sikt 1.200 kr
Inte stanna vid stoppskylt 2.500 kr
Köra för nära bilen framför 1.200 kr
Köra bil med dåliga däck 1.200 kr
Köra utan nummerplåt 1.500 kr
Struntat i blinkers 500 kr
Köra utan surrad last 1.500 kr
Normalstraffet för laserstörare ska vara 2.000 kr i böter vid utfärdande av strafföreläggande.

Rattfylla.
I Sverige är gränsen för rattfylleri 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,1 milligram per liter utandningsluft. 1,0 promille alkohol i blodet räknas som grovt rattfylleri. Det är nollgräns för narkotikaklassade substanser i blodet.
Rattfylleri leder så gott som alltid till att körkortet återkallas. Bara vid halter på
0,2–0,3 promille (0,10-0,15 mg/l luft) finns möjlighet till varning i stället för återkallelse.

Om spärrtiden inte är längre en ett år får man tillbaka körkortet utan förarprov.

Du kan överklaga länsstyrelsens beslut om körkortsåterkallelse till länsrätten. Överklagandet ska ske inom tre veckor från dagen då du fick del av länsstyrelsens beslut.

Körkortslagen.

BROTT MOT TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276)

Nya körkortsregler som infördes den 19 januari-2011 innebär bland annat att åldergränserna höjs för att köra tyngre motorcyklar. Fyra nya behörigheter för lastbil och buss införs: C1, C1E, D1 och D1E.

37 tankar om “Hastighetsöverträdelser.

 1. Tackar för bra lathundar här…Sitter och försöker gissa mig till min påföljd. Så här är mitt läge.

  Tog körkort 2007

  Under prövotid körde jag i en korsning på en cyklist. Fick pga bara en varning. Detta var Januari 2008

  Nu är det 2009 och min prövotid är över. Det är även över ett år sedan min varning tilldelades.

  Häromdagen klockades jag för 91 på 50-väg och erkände
  Någon gissning på vad min påföljd blir?
  Ha varningen i åtanke, vet ej hur länge de sitter.
  Kommer även yrka på mina ca 50 mil i veckan jag måste köra i mitt arbete. Inga andra förbindelser finns. De hjälpte mig vid första varningen att mitt behov av kortet är mycket stort.

  Slutligen kanske ett litet tips vad ”De gillar” att läsa i de papper man ska förklara sin situation, sitt jobb etc. Böterssumman rör mig inte i ryggen.

  Tacksam för svar // Charlie

 2. Jag tycker att att folk som kör för mycket för fort borde kunna dömas till medhjälp till dråp eller stämpling till allmänfarlig ödeläggelse. I borgarnas värld behöver ingen ta ansvar för sina egna handlingar. Köpa sig fri… fy fan. Vad hände med det individuella ansvaret?

 3. Precis min mening, Nicklas. Människor som anser sig ha rätt att riskera andra människors hälsa och liv bara för att få köra fort med sin bil tillhör samhällets riktiga bottenskick, de är samhällets riktiga fiender. Leffe45 skriver idag om nåt som han uppfattar som en besparing på försvaret. Han hänvisar till terroristattacker och invasioner. Vad tror ni är mest sannolikt? Att bli dödad i en terrorattack eller bli skjuten av en invasionarmé eller att bli dödad eller lemlästad av en fortkörare? Öka polisens resurser för att fånga fortkörare, sätt upp fartkameror på alla vägsträckor, 10-faldiga bötesbeloppen, inför fängelsestraff för lindrig fortkörning.

 4. Ja du Hasse du måste vara en väglus va? Ställ din rullator hemma och ge dig inte ut på vägarna om du inte tål lite fart. Du måste väl vara lindrigt klok.
  Om du kör i exakt tillåten hastighet t.ex. 90 eller i otillåtna 100 så blir väl den personen som blir träffad skadad eller dödad i båda fallen, snille.

 5. Ja du Magnus, snille vet jag inte, det var du som sa det. Du själv måste däremot lida brist på grundläggande utbildning i åtminstone fysik och statistik. Skillnaden mellan att frontalkrocka i 90 kmh och 100 kmh kan vara just det du nämner – att bli skadad eller att dö. Jag vet inte vad du föredrar, själv önskar jag bland annat mina barn det förra. Det handlar dels om rörelseenergi, dels om hur mycket tid man har på sig att reagera på en krissituation. Risken för vattenplaning är dessutom i genomsnitt ungefär 300% större vid 100 kmh än vid 90 kmh, allt annat lika. Det är inte så vanligt att gångtrafikanter och cyklister blir påkörda av bilar som kör 90-100 kmh. Däremot är det vanligt i lägre hastigheter. 30 kmh: goda chanser till överlevnad. 50 kmh allvarliga skador eller död. Över 60 kmh: oftast död.

  Ha det så bra Magnus, hoppas du inte kör ihjäl någon du eller någon annan älskar.

 6. Charlie, jag hoppas att du fortsättningsvis enbart tar dig fram med cykel…

  Ett par enkla räkneexempel:

  Kör du i 50km/h och ett barn springer ut och du hinner stanna, så kommer du i exakt samma situation – om du istället kör 60km/h vid tillfället smacka in i barnet i 34km/h!

  Något att onekligen tänka på. Hur skulle man kunna leva med sig själv om man visst detta och det värsta händer?

  Samma sak om du kör i 30km/h förbi en buss, om ett barn stiger ut i vägen framför bussen precis i samma ögonblick som du kommer vid bakändan hinner du normalt att stanna. Håller du 50km/h i bakändan på bussen så hinner du inte flytta foten till bromspedalen utan kommer köra över barnet i 50km/h.

  Något att tänka på…

  //Zac

 7. Charlie har inte ”tur” om körkortet ”bara” blir indraget 3 månader… Det är vi andra som har otur att han ö h t tillåts komma ut på vägarna i bil igen.

  Om fortkörare enbart riskerade sina egna liv skulle jag gladeligen låta folk köra ihjäl sig om de ville… Men nu drabbar ofta fortkörarna helt oskyldiga personer, och då är det en vansinnig, oansvarig handling…

  … och för att inte tala om vilken lagöverträdelse det är…!!! (med tanke på den pågående diskussionen om muslimska Somalier som inte följer svenska lagar…)

  Man ska leva som man lär… eller hur?

  😉

 8. He,he hur mycket hjälper det om man skriver intyg och brev där man förklara att jobbet sitter löst om körkortet försvinner, någon som har erfarenhet?

 9. Tjenare, Jag togs för fortkörning under min prövotid, tidigare ostaffad.
  Jag mättes upp på 96km/tim när högsta tillåtande var 70km/tim.

  Har jag fattat rätt att jag inte blir av med mitt kort, utan kommer undan med en varning och en saftig böter? Och nästa gång något händer granskas det av länsstyrelsen om ev. indrag av körkort?

 10. Så tolkar jag det också. Kortet får du ha kvar. Spelar ingen roll om du har prövotid eller inte.

  Skillnaden med prövotid eller inte är bara att du får ta om kortet om du blir av med det när du har prövotid.
  Det är hur jag tolkar det utan att vara jurist.

  Ta det nu lugnt i ett antal år bara.

  • Det låter bra!
   Behöver nämligen ha kvar det inom mitt jobb. Det är till stor fördel.
   Tack för ditt inlägg.

 11. Om man behöver sitt körkort för sitt jobb, varför ska man riskera det? Jag hoppas att Charlie blir av med körkortet en längre period. Låt någon arbetslös som sköter sig ta hans jobb.

 12. Hej, jag är 21 år gammal. Har haft körkort i 6 månader utan några tidigare varningar. Nu för ungefär 20 dagar sedan så körde jag 90 på en 70 väg där en fartkamera tog min bild.
  Vad blir påföljden?

  • Om man strikt skall följa tabellen blir det böter på 2400 kr.
   Men det är omöjligt att säga beroende på omständigheterna i ditt fall. Straffas du inte som ”vårdslöshet i trafik” kan det stoppa där.
   Min grabb åkte också dit för samma som du, när han fick böterna hade de dragit av 10 km.

   • Tack för hjälpen och för hemsidan vill jag säga först av allt.

    Förstår jag rätt så hade de skrivit en hastighet på böteslappen han fick hem, men det var en annan i verkligheten?

    Jag har fått hem brevet och där står det 90 på 70 väg, men själv är jag ytterst tveksam om det var exakt 90. Är det möjligt att det var en högre hastighet som de struntat i att skriva nu och tar upp sedan?

 13. Det är en djungel därute, men han fick faktiskt en bonus på 10 km direkt på den lappen där han skulle erkänna detta fruktansvärda brott, om jag minns rätt.
  Vad jag tror som inte är jurist, så på den lappen där du erkänner hastighets överträdelsen skall den slutgiltiga hastigheten stå. Det är efter den du sedan får dina böter.
  Så har du fått 90 km på 70 väg så skall det vara det som gäller och då klara du dig enligt min uppfattning även från varning.
  Rätta mig gärna när du får facit om jag har fel.

 14. Polisen tog mitt körkort Okt. 2008 och fick mitt nya i Januari 2009, och idag 1 April 2010 så fick jag böter för att ha kört 101 km/h på 90 väg. Kan länstyrelsen ta mitt körkort?

 15. Hej igen! Jag var killen som körde 90 på en 70 väg. Allt gick bra.
  Jag erkände, fick hem ännu en lapp ca 1 vecka senare med en bangiro att betala in bötessumma på 2400kr. Jag behövde betala in inom 8 dar för att erkänna ännu en gång. Det gjorde jag och nu har det gått över 3 veckor utan något mer brev, körkortet i behåll och allt väl ! 🙂

 16. Dessa bötesbelopp som nämns ovan borde vara minimibelopp. Det skulle istället utdömas dagsböter så att inte en del människor tycker att ”det har jag råd att betala”.
  Om mångmiljonären åker på fortkörningsböter på 5 miljoner kronor istället för 2400 kr så biter det bättre.

  Tag det lungt i trafiken, det är inte många sekunder du sparar genom att köra fortare än tillåtet.

 17. Hej
  Jag har fått mitt kort indraget ”tills jag kan bevisa att jag har ett nyktert leve sätt” . Jag har haft körkortet prickfritt i 7 år nu.
  Först måste man bevisa att man inte har alkoholproblem förstås, vilket är svårt när man fötts med en hyper aktiv lever som producerar för höga nivåer av diverse alkoholrelaterade markörer.

  Men hur lång tid kan vara utan körkortet innan dom begär att man ska avlägga ett nytt förarprov?

  0 år, 1 år, 5 år, eller finns det ingen sådan gräns?? Någon som tror sig veta, eller vågar gissa

 18. Om det nu är så, att man vet att man är så oerhört beroende av sitt körkort för att t ex komma till och från jobbet, vore det kanske ganska förståndigt att ha detta i åtanke när man framför sin bil med för hög fart och vet att man bryter mot hastighetsreglerna. Det hjälper inte att dessa hastigheter är satta så lågt för de som har sämst förutsättningar att ta sig fram säkert i trafiken och att de därför utgör onödiga risker. Dessutom förväntar sig inte våra medtrafikanter att någon kommer ”flygande” i för hög fart in i olika trafiksituationer. För det är många förare som överskattar sin förmåga och sina förutsättningar att kunna köra säkert. Man missar t ex att ha god framhållning, rejäla säkerhetsmarginaler till andra och ett brett förutseende mot sina medtrafikanter – att ”se” vad andra tänker göra. Men detta är inget som står i pannan på våra medtrafikanter och inte utan på deras bilar heller. Där gäller det bara erfarenhet.
  Trafiken idag kräver mer och mer ”specialister” med hög kompetens och ett inövat/innött och reflexmässigt bra beteende. Detta saknas idag hos många bilförare och även yrkesförare, vilket är förvånande – t ex att alltid bete sig på samma rätta sätt – ”blicken, pilen, filen, bilen”.
  Man ska också ha i åtanke att det är oerhört lite som man vinner på att köra över hastighetsgränserna. Det man vinner i tid är så blygsamt och marginellt att om man hade satsat t ex en miljon kronor (= med sitt eller andras liv om insats) bara för att tjäna några öre (sekunder) i slutändan, hade ett sådant beteende ansetts vara rena nippran! Ingen med sunt förnuft i behåll skulle satsa så mycket pengar bara på att kanske vinna några ören i slutet. Detta gäller också säkerheten på våra vägar.
  Visst, det kan ibland vara irriterande att behöva köra så långsamt, när trafik och alla andra förutsättningar är helt i sin ordning. Men vi kan inte ha anarki i ett så komplicerat maskineri som vår trafik.
  Reglerna vid bankörning med bil har betydligt hårdare krav på förarna än vad som ställs i den dagliga trafiken – och där kör alla bara på ett håll – inga mötande, inga korsande! Vi kan inte acceptera varje fordonsförares eget godtycke, vilket tyvärr redan förkommer i allt för stor omfattning idag, i synnerhet som vi fått många med utomeuropeisk bakgrund på vägarna (särskilt från MENA-länderna), som har köpta, förfalskade och stulna svenska körkort. Dessa är verkligen de stora farorna i vår trafik idag! De saknar all kunskap om våra trafikregler, vår trafikbeteende, vår kultur och vårt sätt att respektera trafikregler och att tänka, att vi måste kunna lita på varandra i trafiken. De kör som de vore ensamma, ute i ”Sahara sjö” och kör, där man inte behöver ta någon hänsyn alls till sina medtrafikanter, bara till någon enstaka kamel eller åsna. Många av dem är dessutom ohederliga och fega när det gäller ta ansvar för vad de ställt till med (t ex vid olyckor eller olyckstillbud), genom att t ex uppge falskt namn och telefonnummer till sina trafikoffer.
  Där skulle det sättas in stora resurser för att komma åt detta ”nya” gissel.

  • Lova att aldrig satsa pengar på spel. För där krävs en minimal kunskap i matematik.

   Min norrlandstur = 1000km

   -exempel1: en snittfart på 100km/timme=> 10 timmar restid
   -exempel2: en snittfart på 70km/timme=> 14,3 timmar restid

   På dessa 4,3 timmar som jag sparat in har jag både hunnit få mig en stadig whiskey för att varva ner och sovit i 3 timmar, pigg till kvällens festligheter.

   Jag kör nästan konstant för fort (30km/h) förutom 30km anvisningarna som oftast är berättigade hastighetsangivelser.
   Notera att jag kör 3-4000mil/år, jag har haft mitt körkort i 30år, jag har ALDRIG krockat, aldrig varit av vägen, aldrig kört på ett djur! Hastighet är inte svaret på ”problemen”. Avstånd, förstånd, erfarenhet och omdöme är vad man borde inrikta sig på, men det är inte politiskt korrekt att gå den vägen.

   Det finns så j*vla många id*oter där ute på vägarna: bilar som åker 15-40km långsammare!! än hastighetsbegränsningen, gör de mest vansinniga manövrar -oftast utan att blinka, gärna med mobiltelefonen mot örat.
   De älskar att ligga 1,5 meter bakom framförvarande bil. De stannar för att tänka till innan de kör in i varenda rondell, tvärbromsar okontrollerat vid alla upptänkliga situationer, sminkar sig, läser tidningen eller sms:ar; alltså annat än att köra bil.
   Dessa kronjuveler får åka omkring utan att bli bötesfällda.
   De är också de som är minst hjälpsamma i trafiken, släpper aldrig fram trafik (efter kugghjulsprincipen), blir ofta stående mellan rödljusen och stoppar upp motsatta filen – som nu fått grönt- eller mellan korsningar, allt för att de inte ”läst trafiken”, o.s.v. o.s.v.
   Jag är också övertygad om att de ställer till med de flesta olyckorna, direkt och indirekt. Men de gjorde inget fel för; de körde inte för fort!

   • Tack för ditt svar på mitt ”trafikmoraliska” inlägg. Jag har kört traktor/bil/MC/Skoter/Buss/långtradare och t o m stridsvagn S. Jag har varit engagerad som yrkesförare sedan jag blev 21 år i 50 år nu och även i trafiksäkerhetsarbete. Jag har kört över så gott som hela Europa med turistbussar, lastbilar och personbilar (också med husvagn) och heller aldrig varit inblandad i någon trafikolycka. Därför har jag tagit mig rätten att kalla Motormännes Riksförbunds förtjänstmärke för prickfri körning att sätta på bilens front, för ett ”Turmärke”.
    Eftersom du också säger dig varit befriad från allt vad trafikolyckor heter under de 30 år du kört bil, kan man komma till den slutsatsen att du, liksom jag, kör mycket AKTIVT. Det är en förutsättning för att kunna tillvarata trafiksäkerheten. När vi sitter bakom ratten eller styret, så gör vi inget annat än kör och registrerar, har mycket god framhållning och resonerar som så, att alla saknar bromsar och kunskap om gällande regler och skyldigheter.
    Men en sak skiljer oss åt och det är att jag anser att innehav av ett körkort är ett samhälleligt förtroende och ingen rättighet, som väldigt många anser att det är (/läs på § 5 Grundregeln). Då har man fel inställning.
    Jag håller också med dig om alla de exempel som du tog upp i ditt svar till mig, om de som är en ren bromskoloss i trafiken, vilka får andra att göra överilade, oöverlagda, okunniga och rent temperamentsmässiga handlingar och manövrer, för man orkar inte vänta på dessa ”såskoppar”.
    Jag har alltså samma uppfattning som du, att dessa är oerhört irriterande, men det är också dessa som gör trafiken så farlig, för de uppträder som om de vore ensamma på vägarna, fullständigt aningslösa och inte behöver eller kan få för sig att tänka på sina medtrafikanter som finns runtomkring dem och som också ska fram eller har en tid att passa.
    En fråga; hur många gånger i veckan kör du 100 mil? Det kan väl ändå inte var så ofta och om det nu skulle hända dig något, pga. att någon annan bar sig illa åt, för du kom farande fortare än vad denna förare hade räknat med, och du därför kolliderade med honom/henne och blev allvarligt skadad – därför att du inte hann med eller hann göra en undanmanöver, för att det t ex var dåligt väglag, då hade det inte räckt med några ”fyra timmar för att hinna ta en whiskey och sova några tre timmar”. I värsta fall kan det innebära en invaliditet för dig som varar betydligt längre än fyra timmar. Kanske för livet och då tycker jag att man har satsat fullständigt fel med sitt liv som insats. Man får aldrig vara så dum att man kör på ett sådant sätt att man utelämnar sig till andra trafikanters godtycke – ALDRIG!
    Jag vill inte på något sätt påstå att jag skulle vara någon ”ängel”, för jag kan också köra för fort, men till skillnad med många andra gör jag det aldrig när situationen kan tolkas som riskfylld. Det har hjälp mig många gånger. Om någon t ex ligger för nära bakom mig så tar jag ut längre avstånd till den jag har framför mig och så planerar jag ”lååååångt” framför mig så jag kan sänka farten mjukt när det behövs och den omdömeslöse som jag har bakom mig kommer då att hinna med att reagera. Jag har ju mera nytta av en hel bil än en som står på verkstad stup i ett hopknycklad i baken.
    Har du varit med om en ordentlig påkörning bakifrån? Det har jag och det har förlänat mig en wiplash-skada som jag aldrig blir av med och det var inte mitt fel. Jag har alltid ont i nacken och axlarna sedan dess! Jag satt som passagerare när min förare stannade vid ett obevakat övergångsställe för att släppa över en ung mamma med barnvagn. Då kom en kille med (nytt körkort) och med full kraft körde in i baken på vår bil, som blev totalt förstörd. Mamman med barnvagnen klarade sig med nöd och näppe och vår bil knuffades över övergångsstället med låst hjul! Tänk om mamman bara hade gårr en sekund senare ut på övergångsstället? Vi hade krossat barnvagnen med det lilla barnet i och mamman. Fruktansvärt! Men det är kanske sådant som du inte tänker på när du svischar farm med för hög fart i trafiken, fyllt av dårar och okunnigt ansvarslösa medtrafikanter?
    Jag har när jag var yrkesarbetande kört i snitt 8000 mil/år och det har givit mig en hel del mycket bra erfarenheter, om hur opålitliga andra trafikanter är, både nationellt och internationellt. Därför kör jag inte fortare än att jag har fullkontroll på mitt fordon och det betyder inte att jag är någon ”såskopp” på vägarna. Tvärt om! Det ska ”flyta” och rulla på i trafiken och man ska inte låta andra bli hindrade av att man själv finns med i trafiklådan. Men jag känner mitt ansvar, för jag skulle aldrig kunna förlåta mig om jag skadat en med människa eller dödat någon, bara för att jag inte hann med eller hade för dålig framförhållning. Detta är särskilt påtagligt och viktigt när man har ansvar för runt 50 passagerare i en buss och ska köra igenom en främmande trafikkultur som man inte är helt bekant med. Känner man inte vägen och och de farliga platserna vore det ansvarslöst att fortsätta köra runt 30 km/h för fort. Så är det bara. Det beror inte bara på tur att jag har klarat mig i så många decennier utan att ha orsakat eller blivit inblandad i en trafikolycka. Det beror på att jag förmodligen har större självbevarelsedrift än många andra på våra vägar.

   • Hej Bo,
    Jag ser att vi tänker lika och agerar likadant i trafiken. Jag börjar med att citera dig:

    – ”Känner man inte vägen och och de farliga platserna vore det ansvarslöst att fortsätta köra runt 30 km/h för fort”
    – ”Därför kör jag inte fortare än att jag har fullkontroll på mitt fordon”

    – ” Men det är kanske sådant som du inte tänker på när du svischar farm med för hög fart i trafiken, fyllt av dårar och okunnigt ansvarslösa medtrafikanter?”

    – ” Man får aldrig vara så dum att man kör på ett sådant sätt att man utelämnar sig till andra trafikanters godtycke – ALDRIG!

    – ”om det nu skulle hända dig något, pga. att någon annan bar sig illa åt, för du kom farande fortare än vad denna förare hade räknat med”.

    Som jag sa, vi tänker lika, men om du läser om mitt inlägg så har du också svaren:
    ”- Avstånd, förstånd, erfarenhet och omdöme”, Samt: – ” Jag kör _nästan_ konstant för fort (30km/h)” .

    1. Jag kör bil när jag gör det, inget annat.
    2. Jag håller avstånd eller så har jag en valbar sida att passera på, för det är en nyckelfråga.
    3. Jag vet av erfarenhet riskområdena och där inräknas oberäkneliga förares brist på framförhållning och vansinniga manövrer.
    = fart efter situation, väderlek, underlag, tidpunkt, trafik, fordon, djurliv, barn/cyklister,
    kunskap om området, siktförhållanden förutom väderlek såsom /reklam, bilar, buskar, backar/krön o.s.v.
    4. Jag kör med den fart jag är övertygad om att jag behärskar, begränsande av ovan faktorer.

    Detta och mycket mer, är faktorer som du och jag har med oss, har i bakhuvudet, när vi kör. Detta gör att vi känner oss trygga i trafiken, gör att vi kommer fram till målet utan incidenter – jag 4 timmar tidigare men trots allt 😉

    Nej, jag kör inte den sträckan eller längre många gånger per år (jag kör ju 3500-4000 mil/år) men ofta, 30- 60 mil i sträck.

    Jag säger inte att jag varit olycksfri i 30 år, Jag har varit det. Nästan. Förutom 1 gång:
    – Jag blev också påkörd bakifrån, men då var det inte ”en ung kille med full kraft” som körde in i mig, utan en Polisbil med en erfaren förare som körde in i mig när jag stannat för rött!
    Detta är händelser du aldrig kan skydda dig emot, fart eller ej – jag såg bilen komma men kunde inte agera – men jag menar att de flesta situationer kan du skydda dig emot. Använd din erfarenhet och anpassa farten efter den uppkomna faran. Övriga sträckor kan du gasa på.

    Skarpa kurvor med mötande trafik och backkrönsomkörningar är andra områden som är svåra att bemästra, i fall du ha oturen att möta en omkörande eller en bil som tappat fästet: här håller de omdömesfulla en lägre fart men jag vill påstå att farten inte kan vara nog långsam när du har oturen att få emot dig en mottrafikant som tappat fästet i en skarp kurva. Då kanske det t.o.m. varit en fördel ifall du hade hållit någon sekunds högre fart.

    Vidare så kan jag också ge dig rätt i att körkortet är en förtroendefråga, men vems förtroende? Samhället, politiker eller trafiksäkerhetsverket? De har inte mitt förtroende.
    Jag ger inte ett nickel för dessa hastighetsbegränsningar. Hastigheten är satt densamma som för miljoner år sedan, än fast bilförarna är 10 gånger mer utbildade, vägarna är 100-fallt bättre och bilparken är 500 gånger bättre.
    Mer trafik säger man: Ja trots det så hålls olyckstalen nere!

    Nollvision!? Men när det, för miljön, framkom uppgifter om att dubbfritt var bättre att kör med vintertid, så beslutades det om dubbfritt. Trots att det är säkrare med dubb! Då dristar man sig med att säga: ” Det är nästan lika säkert med dubbfritt” Nollvision!? In my ass. Var det nollvision eller är det nollvision när det passar?

    Körkortet och hastigheterna ska personifieras och sedan ska de uppdateras efter tid, då får ”de” mitt förtroende: ålder, syn, hörsel och andra kända nedsättande faktorer måste tas i anspråk, så ock historik och fakta om dina tidigare år i trafiken.
    Jag kör inte efter vad skyltarna visar, jag kör efter mitt omdöme: Står det 90km/h och det är glashalt kör jag långsammare ifall jag inte känner att jag behärskar den farten, detsamma gäller det omvända.

    Men låt oss följa ditt spår om samhälleligt förtroende. Det förvånar mig inte om Sverige och samhället snart drar in körkortet för dem som röstar på Sverigedemokraterna: De har inte längre samhällets förtroende.

    Avslutningsvis: Jag ska inte raljera över Motormännens riksförbunds – det gör andra så bra – men när jag ser deras dekal så brukar jag bli extra uppmärksam i trafiken 😉

    Lycka till där ute

 19. Då undrar jag om någon kan hjälpa mig?
  Jag blev av med mitt körkort för ca: 1 år sedan på motorvägen där man alltså fick köra 120 km/h. har tagit om det nu, men undrar om man kan överklaga så att man kan få tillbaka bötes summan? 🙂

 20. Hej igen!

  Jo, jag måste få föreslå införskaffandet av en fartövervakande mannick att ha i bilens frontruta. Den styrs genom kontakt med GPS och visar alltid den exakta hastigheten i realtid. Dessutom kan man kolla sin egen bils hastighetsmätare och då finna att de flesta originalhastighetsmätre alltid visar 5 till 10 procents för mycket – alltså glädjemätare. Dock får man ju kolla sin egen hastighetsmätare på bilen efter att man har t ex har bytt från sommardäck till vinterdäck, för då förändras felvisningen en del, beroende på däckens olika omkrets (vinterdäck har förmodligen lite större omkrets än sommardäck, och rullar därför lite längre sträcka per varav).
  Jag har haft en sådan GPS-styrd hastighetsövervakare sedan 2007 och den har fungerat helt förträffligt. Dessutom har jag talat med polisens länstrafikgrupp om dess funktion – om jag kunde lita på att den visade rätt hastighet, att den skulle vara i enlighet med de krav på hastighetslagstiftning som polisen följer, och detta har de bekräftat – håller man den hastighet som visas i hastighetsövervakare du har i bilen så stämmer det med den hastighet som polisen rättar sig efter i sina mätenheter.
  För att skaffa en sådan kan man gå in på följande hemsida hos T Mobilteknik:

  http://shop.tmobilteknik.com/navirad-gps-10/847-1

  Att ha en sådan, som bara kostar 1.295 kronor, kan spara många dyra hastighetsböter och förlorade körkort!
  Lycka till!

 21. Ping: “– Jag missade att det var 30, det var en liten lapsus” | Cyklistbloggen

 22. Hej !!!

  Det gäller min man som tyvärr tycker om sin gaspedal. Och kan börja med att säga att jag som lever med honom mår SKIT för hans beteende så tackar nej till alla predikningar om ämnet för jag tycker som ni…
  Min fråga är …han blev tagen för 125 km/ h på en 90 väg….de tog kortet + böter….men vad händer med kortet…hur länge eller får han t o m göra om det ?
  Han har tyvärr blivit stannad tidigare för liknade händelse, men är osäker på när den senaste var och om en händelse i Tyskland lika väl kan gälla som i Sverige ?

 23. Håller med hustrun med en man ”som tyvärr tycker om sin gaspedal”.
  Vem har sagt att dessa fartälskare inte en dag kommer vara skyldig till andra oskyldiga trafikanters förödande olycka? Vem har sagt att inte de själva kommer vara orsak till deras egen olycka, kanske död? Är de lyckliga då?
  Har någon frågat dem om de inte vore på sin plats att kontakta en medmänniska, ett offer, som i resten av sitt liv kommer att lida efter de skador de fått av en av dessa fartdårar? De kan man få kontakt med genom De Handikappades Riksförbund (DHR).
  Hur skulle de någonsin kunna förklara, och be föräldrar och släktingar om ursäkt för att de invalidiserat eller dödat en av deras kära anhöriga, bara för att de hade det osmakliga och hänsynslöst dåliga omdömet att ständigt ta chansen genom att köra för fort?
  Hur står det till med förutseende och framförhållning egentligen? Är det en ”lektion” under uppfostran som de skolkade ifrån?
  Vem säger att dessa fartdårar har bättre möjlighet att veta vad andra människor tänker göra i en speciell trafiksituation, när de själva kommer farande som en raket över gatorna och in i korsningarna? Anser de vara någon sorts tankeläsare?
  Vad är det som säger att dessa fartdårar har bättre möjligheter än vi andra att förutse vad som kommer dyka upp framför dem eller från sidan?
  Med ett så dåligt omdöme skulle de aldrig någonsin bli godtagna som tävlingsförare, inte så snart ledningen för tävlingsstallet börjat förstå hur illa det stod till i huvudet på dem.
  Att de kan vara duktiga i att manöverera bilen räcker inte, och är inte det samma som att vara förutseende och avläsa trafikens ”spel”, att tolka trafiksituationerna och alltid lämna ett säkerhetsområde runt sitt eget fordon, vara medveten om att andra kanske inte följer de lagar och regler som gäller. Detta är särskilt viktigt nu i våra tider med så många med ”internationell bakgrund” (utomeuropeiska invandrare) som kör på falska körkort eller inbytta nationella körkort till svenska, som de köpt i hemlandet utan att ha behövt avlägga något som helst kunskapsprov och som därför med obefintliga kunskaper om hur trafiksystemen fungerar i vår del av världen.
  Hade någon i ett fotbolls- eller ishockeylag varit lika egotrippade och bara trott på sin ”egen förträfflighet”, hade de snart blivit uteslutna. De skulle heller aldrig klara t ex ett test för att bli pilot och absolut inte stridspilot – ALDRIG!! Deras dåliga omdöme skulle omedelbart diskvalificera dem!
  Det bästa har och är alltid varit att tänka efter före! Men det är tydligen något som inte ligger i dessa personers natur och därför borde de för alla våra andras säkerhet ”utvisas” som bil-/fordonsförare.

 24. Hej!

  Jag undrar ni har några tips eller rekommendationer gällande min fästmös fortkörning igår.
  Tjejen är 24 år, liten och beskedlig, ställer aldrig till med något och kör ytterst sällan för fort. Polisen klockade henne för 51km/h på 30-väg, precis på ett krön där det är en bro över järnvägen. Sträckan innan är ett bostadsområde där det är blandat 30 (7-19) och 50. Just över krönet var det 30 och de läste av henne i nerförsbacken. Hon var övertygad om att det var 50 på den vägen då vi åkt där tidigare och trafikrytmen håller den hastighten. Resultatet blev 3200kr i böter och indraget körkort (hur länge stod det inget om).
  När de tog hennes körkort höll de henne vid piketbussen i en timme och under den här tiden hann hon spontat börja blöda näsblod och svimmat samtidigt som 6 poliser stod runtomkring henne och pressade på för fulla muggar.

  Anledningen till att jag frågar här och ni får tolka det som en snyfthistoria om ni vill är att jag är väldigt mån om att kunna hjälpa henne på bästa sätt då det senaste året varit ganska tufft för oss båda. men allt från bortlämnande av husdjur p.g.a. allergi, till att få astma och sömnsvårigheter nästan varje natt. Detta i en kombination med grannar som är högljudda och hyresvärden fullkomligt struntar i att hjälpa oss med, en knapp ekonomi där vi i princip klarar oss med nöd och näppe varje månad. Till detta måste vi även hantera psykisk sjukdom för ena och depression för andra för två utav familjemedlemmarna inom hennes familj. Då hon nyligen blev klar med sin utbildning är hon numera arbetslös och har ingen inkomst alls, vi lever på min inte alls jättehöga lön och det är nöd och näppe att vi klarar oss. Eftersom hon nyligen blev klar med utbildningen så har även samtliga av hennes vänner hunnit flytta bort, detta gör att hon känner sig fruktansvärt ensam och det enda som hon känner att hon hade någon som helst möjlighet ljus var att kunna åka iväg när hon behöver det och inte känna sig låst, denna möjligheten är nu borta för henne, möjligheten att söka jobb är dessutom begränsad i och med att de flesta yrken inom hennes profession (socialtjänst) kräver tillgång till bil och körkort. Nerverna är dessutom helt ras efter allt som hänt.
  Jag tänkte avsluta snyfthistorian här och jag ber om ursäkt för att jag kände mig tvungen att dra den men jag ville bara vädja till att få någon form av vägledning. Hon har för övrigt inte kunnat sova en blund inatt och kommer antagligen inte kunna sova något alls den närmaste tiden. Det jag skrivit är dessvärre bara toppen på isberget om vad hon fått stå ut med det närmste året och nu detta.

  Därför undrar jag nu vad det finns för rekommendationer över vad vi kan göra och vad som kommer hända?
  Skriva snyftbrev till länsstyrelsen/polisen? Överklaga? Begära protokoll för kalibrering av laser? Felskyltning? Annat?

  Är mycket tacksam och i enormt behov av hjälp för hur vi ska hantera detta då det är extremt påfrestande för oss båda och även vår relation till varandra.

 25. Varför är inte lagen lik för alla här i Sverige?? Begår du ett brott borde väl påföljdenbli lika för alla. I de här fallen att körkortet dras in på en viss tid OAVSETT vilket ”behov man nu har av sin bil……

 26. Den 19/4 2014

  Kör på Påsk igenom Uddevalla.
  är igentligen påväg ner söder.. efter att besökt min flickvän som ligger på sjulkhus sedan en månad tillbaka o tiden.
  10mil resväg hemifrån Då hon har rasat i nerverna pgav att samhällets sjuka regler kring sjukskrivningar och ekonomi
  I samband med det.
  blir jag bjuden på middag i lysekil av mina föräldrar som firar sin påsk där så jag kör igenom Uddevalla ist för att köra förbi..
  Efter att kört ut på raksträckan som leder upp mot Torp / Nya Ikea lihger solen lågt och vi alla som kör där utan solglasögon blir lite som tagna på sängkanten hur mycket det bländar.
  Ligger i omkörningsfilen snettt bakom utanför en Blå Volvo 945 modell äldre. .. han blir oxå bländad eller av olika anledningar vinglat till och kör över och tillbaka och över mitt linjen igen..
  min reaktion blev ”kick” down. ..
  och bara köra förbi så snabb och säkert i avstånd till honom vilket gick ”klick” så…

  70km/h gäller på sträckan..
  Jag körde om och bromsar självklart inte efter omkörningen utan gör som man vanligtvis gör när man kör mycket bil man släpper gasen och låter fordonet rulla ner…

  Att Polisen i exakt samma ögonblick står i motljuset och skjuter med Lazer är så typiskt..
  fick en mätning på 110km i ögonblicket då jag körde om och mätning igen strax därefter visar att jag minskar i fart.. men men..
  till historien hör oxå att Polisen springer ut i Gatan precis framför bilen i ”Motljuset” då jag nästan kör på honom då jag kör i 65-70km/h
  Jag har inte sett eller märkt av kontrollen hans uppträdande var bra mycket mer trafikfarlig än min omkörning.

  Men jag blev klockad 110km på 70 sträcka..
  min exakta uppfattning själv var 90-95km kanske
  hade bra kontroll på att det var 70km som gällde.
  var absolut inte ute och nöjeskörde eller ”buskörde”
  Och blir mycket riktigt av med ”kortet”

  Jag tycker det är viktigt med bra kontroller vid utsatta ställen..
  men ”fult” att ställa sig i direkt motljus på platser som inte är farliga vid överträdelser speciellt när man kan avläsa att det är sådana omständigheter.

  och sedan kalla det för fortkörning! ???
  Tillfällig överskriden hastigher påvisad ex under själva omkörningsögonblick är inte samma sak ”eller”

  Men Att som Polis springa ut 20meter ifrån en bil vifta med armarna och dessutom hålla Lazern han skjutit med i händerna på samma gång och tvinga mig till panikbroms med undan manöver
  vad är det ??? Som sagt har jag varit tydlig nog att understrycka motljuset. .. ???

  Nu får vi se… vad myndigheterna tycker..
  2..3.. 6 månader ???
  Vad tror ni?
  4000kr i böter??
  100kr/km/h

  Ja man är inte annat än ”arg” på sig själv nu…
  Men lite extra.. pgav omständigheterna..
  Vart är ”Polisen” när man verkligen behöver dom..
  Hur är det vid skolorna.. och i alla situationer där Lasbilar
  kör om där dom inte får. . Eller gör det i mil efter mil.. eller dessutom folk som kör bil.. lastbil och tom buss och sitter på sina smartphones och surfar facebookar på samma gång..
  Vart är ni då??
  Vart är polisen Då undrar jag??

  Samt hur en polisman kan dömma att personbil påkörd bakifrån av lastbil med släp.. efter vittnesuppgifter om just telefoni i samband med körning inte bara vinglat på väg även prejat bilar..
  och tvingat in bilar nästan i vägg på Tingstastunneln i samband med filbyte över spärrlinjer.. sen sekunder senare kör in i baken på framförvarande bil.. så blir det bilen framförs fel???

  Vem fan kör om en 24meters lastbil och trors vara dum nog försöka bromsa ner en lastbil i 80-90km/h med släp på motorvägen då..
  när i själv verket lastbilen tuffar tuffar och inte ser att trafiken går ner ifrpn 90 – 55-60km/h i samband med vägarbete och dundrar i bakifrån??? Nää då är det bilistens fel…

  • Ja, det finns en del att säga, men det har alltid varit så att man kan ta sig ur en farlig trafiksituation på tre sätt:
   1. bromsa sig ur den.
   2. accelerera sig ur den.
   3. väja och göra en undanmanöver tillsammans med en kombination av både 1 och 2.
   Sedan måste man ju fråga sig, hur mycket tid vann du på denna ”rusning”, när du strax efter blev stoppad av polisen? Inte mycket eller hur? Du kom nog fram betydligt senare än vad du förmodligen hade tänkt dig, om du tagit det lite lugnare?
   Att polisen, som anser sig vara så väldigt omdömesgilla, inte insåg sin egen mycket farliga situation var korkat och otroligt omdömeslöst – att inte ha upptäckt att all trafik som han kontrollerade hade lågstående sol rakt i ögonen och att han därför helt försvann i ”jordens bästa och starkaste strålkastare” – solen – och med den i ryggen så steg han rakt ut i trafiken! Hur korkad får man vara när man är Polis?
   Finns det något som mera framstår som direkt huvudlöst? Till och med ett barn skulle ha kunnat räknat ut att detta skulle vara farligt!
   Detta hoppas jag att du kraftfullt påpekade? Tänk om du hade klippt denna idiot till polis också? Då hade det inte räckt med en hastighetsöverträdelse utan också blivit ”vållande till annans död” – förmodligen, om polisen inte hade blivit invalidiserad för livet istället och du olycklig för resten av ditt liv. Du kunde också ha väjt och orsakat en riktigt rejäl olycka med många bilar inblandade. Du hade på det sättet tur.
   Men mera lycka nästa gång – med hastighetsanpassningen!
   Jag har skrivit det till dig innan – ingen skulle satsa en miljon kronor om oddsen bara var att man kunde vinna några ören eller någon krona i slutändan, eller faktiskt förlora alltihop. Samma logik gäller faktiskt i trafiken. Ingen skulle satsa så mycket av sin egen säkerhet, och inte minst någon annans liv, eller sitt eget liv om man bara tjänade några minuter i slutändan. Och vad kunde man hinna göra under dessa få minuter när man kom fram?
   Jag kan hålla med dig, för jag tror du tycker som jag, att ibland är det mycket irriterande att man numera varierat hastigheterna ännu mer. Nu råder det intervaller på tio km/h från 10 ända till 120 km/h. Där jag bor har man ställen där det råder 40 km/h, där det tidigare rådde 50 km/h och så plötsligen blir det 60 km/h, men bara på en sträcka på ca 100 meter fram till ett trafikljus där det till 98 % av tiden alltid är rött. Varför? Korkat!
   Det verkar som att det är rena skrivbordsprodukten man kommit fram till med alla dessa olika och varierade hastigheter. Om man ska köra lagligt så får man ju sitta och titta mera på hastighetsmätaren än på den omgivande trafiken – och då missar man även de olika hastighetsskyltarna! Så det är ett vansinne! Hur mycket har man med dessa olika hastigheter höjt trafiksäkerheten? Knappast något, inte mer än att irritation, stress, hjärtinfarkt och blodstörtningar bakom ratten måste ha ökat. Det är fruktansvärt irriterande.
   Jag har skaffat mig en GPS-styrd hastighetsmätare som sitter ovanpå instrumentpanelen och den visar den absolut rätta hastigheten. Då ser man att bilens egen mätare är en riktig glädjemätare. Den visar mellan 5 till 10 % för mycket. Därför rättar jag mig alltid av GPS-mätaren. Dessutom är den inprogrammerad så att alla fasta platser som polisen brukar stå och mäta hastigheten på och kameror är inlagda. Och varje gång man närmar sig ett sådant ställe, så ungefär 600 meter innan säger GPS-mätaren ifrån!
   En sådan skulle du skaffa dig! Polisen har inget att säga om du rättar dig efter den och då har du kört fem till tio procent fortare än vad bilens hastighetsmätare visar.
   Det finns olika fabrikat. Här är en:
   http://www.adteknik.se/swedish/gps.htm
   Kanske en idé att skaffa dig en sådan, för då blir du varnad i tid! Den kan uppdateras via din dator och gör du det regelbundet har du alltid de aktuella kontrollplatserna och fartkamerorna inlagda. Men mot de handhållna fartmätarna finns det inget ”skydd” ännu.

 27. Hej jag var sen till jobbet då jag skulle öppna butiken det var ca 2km kvar och jag hade 3 minuter på mig. Polisen lyckades fånga mig med laser på 128 km på en 90 väg. Dem tog mitt körkort på plats, jag har inga tidigare trafik problem. Jag var fortfarande på prövotid hade 3 månader kvar. Vad tror ni att jag kan få?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s