Islam Net sprider hat!

Ajaj vad säger de korrekta nu då? Det skrivs om att Islam Net sprider hat, får man skriva så? Islam Net står för problematiska hållningar i flera centrala frågor skriver Dagbladet.no att det varken är islamofobi eller diskriminering att neka dem mötestillstånd eller ekonomiskt stöd. Läs detta ni svenska kommuner och organisationer som utan att blinka stödjer föreningar i Sverige med samma agenda. Det finns till och med förening som skickar skolbarn till Saudi-Arabien (Spiritus Mundi).

Islam Net främjar en hatfull syn på många medmänniskor skriver man som man vill konfrontera. En föredragshållare som man bjudit in till Norge är Abu Usamah som stöttar dråp på otrogna och homosexuella.

Efter ha blivit nekade på universitetet och högskolan i Oslo försöker man nu starta sitt egna ”hat-centrum” i Oslo, där man obehindrat kan sprida sin starka konservativa utgåva av islam. Frågan är om man i Norge och Sverige får leva ostörda i sina uppfattningar och uppmaningar. Tänk om de svenska partierna vore lika duktiga mot detta hat som de vid minsta anledning reagerar mot SD när det minsta händer.

Vore detta media eller SVT måste jag tillägga att detta gäller inte alla muslimer, men det behöver inte jag skriva!!!…

Annonser

Svenska kyrkor bör avvecklas.

Inte mig emot, ni får avveckla både moskéer och kyrkor i vilken takt ni vill.
Om Svenska kyrkan ska klara sig ekonomiskt måste man våga fatta beslut om att stänga, hyra ut eller riva hundratals kyrkor, skriver docenten i etik och tidigare domprosten H B Hammar.

H B Hammar.

Det omtalade kulturarvet skulle knappast bli mindre påtagligt om några hundra kyrkobyggnader togs ur bruk. Att stänga kyrkor och lägga dem i malpåse är drastiskt. Ett alternativ kan vara att kyrkorna säljs till privatpersoner för ombyggnad till bostäder, kanske förändras till kaféer eller pizzerior, eller varför inte görs om till kontorslokaler eller lokaler för småindustri. Att kostnadsfritt överlämna kyrkorna till intressenter som är villiga att bedriva kulturell verksamhet kan tyckas mindre stötande, men är knappast realistiskt.

Ser att han inte nämner att annat alternativ. När ni ändå blottar er strupe för islam inom svenska kyrkan så varför inte erbjuda kyrkorna till att byggas om till moskéer? Då får ni nog tag på iranska pengar, för att inte tala de pengar ni kan erhålla från Saudi-Arabien. Samtidigt slår ni inom svenska kyrkan ett slag för islamiseringen av Sverige, fortsättning på den väg ni redan stödjer.

Och när Hammar nämner kulturell verksamhet så får jag föreslå att Spiritus Mundi kan få några kyrkor i bidrag då dessa är vana att leva på bidrag. Då har ni också en kulturell koppling till Saudi-Arabien, voila.

Plan mot extremism.

Man skall göra en handlingsplan mot extremism vars huvudsyfte blir att hindra människor att hamna i lägen där de tar till våld för sina politiska och religiösa idéer. Hoppas man tar in sina egna tillkortakommanden då inom invandrings och integrationspolitiken. Extremism är inte farlig bara genom våld, utan vad de vill åstadkomma med samhället i övrigt. De som vill förändra samhället och förbjuda kritik mot detsamma eller mot religion är i stort också extremister. Det finns gott om människor i vårt land som vill förbjuda kritik mot t.ex islam.

Med hjälp av myndigheter som Säkerhetspolisen, Brottsförebyggande rådet, Försvarshögskolan, Ungdomsstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting ska regeringen sammanställa handlingsplanen.

I Ungdomsstyrelsens insynsråd sitter Henrik Melius Verksamhetschef, Spiritus Mundi. Samma Spiritus Mundi som har Saudi-Arabien (Wahhabismens hemland) som samarbetspartner dit man sände skolbarn för att ”insupa” deras kultur.
Henrik Melius(Spiritus Mundi) som av regeringen utnämndes till ledamot av Ungdomsstyrelsens insynsråd.
Med bakgrund som musiker, marknadsundersökare och yogalärare i USA, har bott en del i Bahrain och säger att han i arabvärlden funnit ”ett behov av att mötas”.

Spiritus Mundi i Malmö är en förening som bor i fräscha, rymliga lokaler och med uppbackning från Arvsfonden, Framtidens kultur, Ungdomsstyrelsen, Malmö stad, Botkyrka kommun, EU – och Saudiarabien.
Man stärker den svensk arabiska kulturen säger man framförallt gentemot Saudiarabien. Saudiarabien är en diktatur som finansierar islamism och fundamentalistisk mission. Så vi kan förstå vilken kultur man stärker.
Man fick ett litet bakslag förra året. Spiritus Mundi fick nobben från allmänna arvsfonden och därmed ett litet avbräck i sitt bidragstiggeri. Men källan att ösa ur är oändlig, inte minst kommunala skattepengar.

Medan arabiska föreningar och andra eldsjälar som arbetar för integration i Malmö trängs i små källarlokaler säger Laid Bouakaz en av eldsjälarna och ofta har bedrövlig ekonomi, söker Spiritus Mundi medel och utför resor för miljoner i namn av utveckling av arabisk kultur. Att etablissemanget håller lyxorganisationen Spiritus Mundi under armarna. Det framgår väl med all tydlig önskvärdhet.

Undrar vilka råd denna Melius har att ge mor extremism? Men svenska politiker har varit blåögda tidigare och är det säker nu också. Där har vi en orsak till extremism. Troligtvis kommer denna handlingsplan inte förändra något.


Stolta nästan deklamerande skrev svenska ambassaden: “Mr. Henrik Melius of Spiritus Mundi and Saudi Deputy Minister of the Ministry of Education signed an agreement for the joint venture to promote cultural relations between children in the (Saudi) Kingdom and children in Sweden on Tuesday, 11 December 2007, in the presence of the Ambassador of Sweden Jan Thesleff.”

Skattepengar till de oförsonliga.

Religiösa ungdomsförbund har i år tagit emot 48 miljoner i bidrag från Ungdomsstyrelsen, trots att flera av dem utestänger homo-, bi- och transpersoner. Det avslöjar P1-programmet Kaliber.
Förutom Pingst Ung och Missionskyrkans ungdom har bland annat Sveriges unga muslimer, Sveriges unga katoliker och Ungdomsinitiativet inom syriskortodoxa ärkestiftet uttalats sig kritiskt om homosexualitet.

Edward Sköllerfalk är riksordförande i Pingst ung och han menar att är man homosexuell och medlem bör man leva i celibat.

– Om man säger så här, (skrattar) jag tror inte på att man lever ut sin relation, själva beteendet kan vi inte acceptera, men vi accepterar människorna.

Men om man vill leva ut det, kan man vara aktiv i Pingst ung då?
– Jag tror att man får problem med att få förtroende.

Dessa människoföraktande varelser ger man skattepengar……

Henrik Melius(Spiritus Mundi) har av av regeringen utnämnts till ledamot av Ungdomsstyrelsens insynsråd. Med bakgrund som musiker, marknadsundersökare och yogalärare i USA, har de senaste åren bott en del i Bahrain och säger att han i arabvärlden funnit ”ett behov av att mötas”.
Klart att en sådan inte vurmar för de homosexuellas rättigheter när han har Saudi Arabien som ledstjärna.

Spiritus Mundi i Malmö är en förening som bor i fräscha, rymliga lokaler och med uppbackning från Arvsfonden, Framtidens kultur, Ungdomsstyrelsen, Malmö stad, Botkyrka kommun, EU – och Saudiarabien.
Man stärker den svensk arabiska kulturen säger man framförallt gentemot Saudiarabien. Saudiarabien är en diktatur som finansierar islamism och fundamentalistisk mission. Så vi kan förstå vilken kultur man stärker.


Stolta nästan deklamerande skrev svenska ambassaden: “Mr. Henrik Melius of Spiritus Mundi and Saudi Deputy Minister of the Ministry of Education signed an agreement for the joint venture to promote cultural relations between children in the (Saudi) Kingdom and children in Sweden on Tuesday, 11 December 2007, in the presence of the Ambassador of Sweden Jan Thesleff.”

Tvångs- och barnäktenskap

Skärpt lag mot tvångsäktenskap får tummen upp.
Ekot:
”Reglerna mot tvångs- och barnäktenskap kan komma att skärpas. Regeringen har gett förre justitiekanslern Göran Lambertz uppdraget att utreda om lagen behöver ändras.

Frågan har utretts tidigare men justitieminister Beatrice Ask tycker att det behövs en ny utredning.
– Vi har underlag från Ungdomsstyrelsens rapport om att många ungdomar är oroliga och inte anser att de har frihet att välja vem man ska gifta sig med. Vi har inte en specifik lagregel om tvångsäktenskap. Jag tycker att man bör fundera över hur reglerna fungerar och hur de ser ut. Det tror jag inte man kan göra en gång för mycket, säger Beatrice Ask.
Därför ska nu Göran Lambertz under två år samla kunskap om tvångs- och barnäktenskap, han ska föreslå åtgärder och se om lagen behöver ändras så att det blir ett särskilt förbud mot tvångs- och barnäktenskap.”
Men två år??? Har man inget lärt sig under den tid som varit? Kan det bero på att man skall försöka hitta vägar så att inte vissa känner sig kränkta? Särskilt förbud? Är inte ett förbud ett förbud? Finns det en sharia klausul nu?

Man skall annars ha så lite som möjligt att göra med Ungdomsstyrelsen, bara tanken på att en så suspekt figur som Henrik Melius, ordförande Spiritus Mundi sitter med i deras insynsråd borde få alla varnings klockor att ringa. Under de senaste åren erhåller Henrik Melius och Spiritus Mundi flera samarbetsprojekt med regeringen, både i Sverige och utomlands med flera islamistdiktaturer genom olika departement i regeringen. Pengarna flödar in till Spiritus Mundi och försörjer Henrik Melius på heltid.
Bara hans trixande med skatteverket borde räcka för att han inte skall sitta där han sitter, han försökte skriva sig i Bahrain, där hans inkomster inte gick att spåra. Men där vistades han aldrig. I stället sov han på Spiritus Mundis huvudkontor i Malmö. Skatteverket tvang Melius att skriva sig i Sverige.
Man fick ett litet bakslag förra året. Spiritus Mundi fick nobben från allmänna arvsfonden och därmed ett litet avbräck i sitt bidragstiggeri. Men källan att ösa ur är oändlig, inte minst kommunala skattepengar.

Läs mer om Spiritus Mundi.

Allmäna arvsfonden nobbar Spiritus Mundi.

Spiritus Mundi får nobben från allmänna arvsfonden och får ett litet avbräck i sitt bidragstiggeri.
När inte Malmö kommun ville lyssna på sakskäl så tog bloggen Muslimska friskolan i stället kontakt med Allmänna Arvsfonden som har finansierat Spiritus Mundis projekt genom åren och förklarade att Spiritus Mundi arbetar inte ideelt utan lever på offentliga medel.
Vilket troligtvis har hjälpt till med att få fonden att avslå ansökan. Bra jobbat.
Men ifrån Spiritus Mundi tänker man inte ge sig utan försöker igen och det är klart, när hela ens levebröd inriktat på allmänna medel så får man inte ge sig. Det finns många kommuner som Malmö kommun i detta land.

LAID BOUAKAZ fi dr i pedagogik vid Malmö högskola skrev 2008.

Medan arabiska föreningar och andra eldsjälar som arbetar för integration i Malmö trängs i små källarlokaler och ofta har bedrövlig ekonomi, söker Spiritus Mundi medel och utför resor för miljoner i namn av utveckling av arabisk kultur. Spiritus Mundi är mer eller mindre en vinstdriven verksamhet för handel med kultur.

Vill man arbeta med integration kan man integrera arabiska ungdomar som finns i Sverige och hjälpa dem att förstå Sverige bättre.

Det värsta är att den här debatten pågår utan att många av Malmös cirka 30 000 invånare med arabisk bakgrund vet någonting om Spiritus Mundi som representant för arabisk kultur. Spiritus Mundi lever enögt i sin egen kultur och håller på att förvandla potentiella resurser i Malmö till aktuella samhällskonflikter. Den här typen av kulturhandel kan förstärka främlingsfientligheten. Att skapa en länk till arabiska länder är nödvändigt i dagens samhälle men det är inte Spiritus Mundi som ska göra det.

Men vem lyssnade då på honom? Vem lyssnar nu?

Spiritus Mundi och Saudi Arabien.

ÅR 2010.

En libanesisk man som dömts till döden i Saudiarabien för häxkonster ska halshuggas den här veckan. Hans advokat uppmanar politiker och människorättsgrupper att ingripa. (TT)
Man tror inte det är sant. Vad säger Spiritus Mundi som lever enögt i sin egen Saudi kultur, med en flagga och ett enda musikinstrument (luta).

Spiritus Mundi visar svenskt statsskick.

Den korrupta islamistiska organisationen Spiritus Mundi har lyckats lura i the Guardian att staten måste betala bidrag till icke-statliga organisationer för att mångkulturen ska fungera

Det de vill ha att fungera, det är sin egen lyx konsumtion. Spiritus Mundi i Malmö är en förening som gjorde entré i fräscha, rymliga lokaler och med uppbackning från Arvsfonden, Framtidens kultur, Ungdomsstyrelsen, Malmö stad, Botkyrka kommun, EU – och Saudiarabien.
Man stärker den svensk arabiska kulturen säger man framförallt gentemot Saudiarabien. Saudiarabien är en diktatur som finansierar islamism och fundamentalistisk mission. Så vi kan förstå vilken kultur man stärker.

Medan arabiska föreningar och andra eldsjälar som arbetar för integration i Malmö trängs i små källarlokaler säger Laid Bouakaz en av eldsjälarna och ofta har bedrövlig ekonomi, söker Spiritus Mundi medel och utför resor för miljoner i namn av utveckling av arabisk kultur. Att etablissemanget håller lyxorganisationen Spiritus Mundi under armarna. Det framgår väl med all tydlig önskvärdhet.
Nu gör man sig till talesman för vårt bidrags system också och det gör de väl rätt i, när de själva är så in i bommen involverade i samma system. Där våra politiker, riks som kommunal tycks tro att de är en seriös organisation.

Avprogrammera islamister.

Islamister som vill hoppa av ska stöttas.
EKOT:
Integrationsminister Nyamko Sabuni (FP) vill på ett bättre sätt stödja ”våldsbejakande islamister”, som fastnat i extrema organisationer, att hoppa av. Tidigare har avhoppare från nynazistiska organisationer fått hjälp, men nu ska även islamister omfattas.

– Vi har identifierat ett antal nätverk och organisationer som rekryterar framför allt unga människor som känner ett utanförskap. Vi vet också att det finns många som vill lämna dessa organisationer, men som inte alltid får ett stöd från samhället.

Integrationsminister Nyamko Sabuni har gett Ungdomsstyrelsen i uppdrag att kartlägga behovet av en avhopparverksamhet också för personer som vill lämna så kallad ”våldsbejakande islamism”.

Det finns tillräckliga indikationer på att extremismen förekommer och växer sig starkare i Sverige för att gå vidare med en mer djuplodad kartläggning, säger integrationsministern.

Ungdomsstyrelsen ska också utvärdera avhopparverksamheten Exit som i Fryshusets regi hjälpt nynazister att hoppa av. Frågan om social oro och hot mot demokratin kommer upp på Folk och Försvars konferens i Sälen där Sabuni ska tala.

– Antingen så stödjer samhället dem tillbaka till ett normalt liv, eller så har vi tickande bomber i samhället.

Hon har givit ungdomsstyrelsen detta uppdrag, samma styrelse som i sina led har islam företrädare.
”Forix är ett projekt som syftar till att öka förortsungdomars deltagande i samhället. Bland annat genom en stor årlig träff för och av förortsungdomar.
Projektet stöds av Ungdomsstyrelsen och drivs av Sveriges Unga Muslimer, Ibn Rushd studieförbund och New Moon kulturförening.”
Att ge denna styrelse i uppdrag att utvärdera ungdomar med muslim bakgrund att hoppa av från en islamist ideologi är som att hälla vatten på en gås.
Man är inte där för att hjälpa svenska samhället utan för att kontrollera sina muslimska intressen.

Som lök på laxen för att Spiritus Mundi främjar HELA den arabiska kulturen så ”osjälviskt” har Henrik Melius, ordförande i Spiritus Mundi, blivit invald i Ungdomsstyrelsens insynsråd. Framtidens kultur.

Lämna du ungdomsstyrelsen utanför detta kära Nyamko Sabuni. Därifrån har du inget annat än ett urvattnat
förslag att vänta. Extrema organisationer? Vilken islam organisation anser du vara extrem Sabuni?
Räcker inte stödet åt den muslim som för fara för sitt liv vill lämna islam?

Statsbidragsberättigade trossamfund.

Regeringen kommer att stå fast vid sitt nej. Jehovas vittnen får inga statsbidrag.
I somras fick Jehovas vittnen nej från regeringen på sin ansökan om att komma med på listan över statsbidragsberättigade trossamfund.

Det är första gången som Jehovas vittnen har gjort en sådan ansökan. Tidigare har trossamfundet av princip inte velat ta emot statsbidrag, för att inte ha några bindningar till världsliga myndigheter.
Nu har man begärt en omprövning och det verkar som det misslyckas denna gång också.

Anledningen till att Jehovas vittnen inte anses lämpliga att få statsbidrag är att trossamfundet aktivt
uppmanar sina medlemmar att stå utanför samhällslivet, till exempel genom att inte inte rösta i allmänna val.

2008 delade Nämnden för statligt stöd till trossamfund ut drygt 32 miljoner kronor i organisationsstöd till olika trossamfund.
Några bland dem som är godkända av regeringen att få stöd finns bland andra:
Frälsningsarmén,
Pingströrelsen,
Islamiska samarbetsrådet
Romersk-katolska kyrkan i Sverige.

Resterande finns här.

Ungdomsstyrelsen fördelar statsbidrag till frivilligorganisationer eller stiftelser som vill bedriva verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans.

Syftet med statsbidraget är att stödja verksamheter som förebygger och motverkar rasism och liknande former av intolerans, som bland annat:

* islamofobi
* afrofobi
* antisemitism
* antiziganism och
* homofobi.
Hur man definierar dessa -fobi, -ism skrivs det inget om, så man får förmoda att det är det gängse korrekta som gäller. Kritik är det samma som rasism och intolerans, till dessa ”stackars” utsatta får vi alla bidraga till med skattepengar.

Spiritus Mundi i Malmö är en förening som gjorde entré i fräscha, rymliga lokaler och med uppbackning från Arvsfonden, Framtidens kultur, Ungdomsstyrelsen, Malmö stad, Botkyrka kommun, EU – och Saudiarabien.
Man stärker den svensk arabiska kulturen säger man framförallt gentemot Saudiarabien. Saudiarabien är en diktatur som finansierar islamism och fundamentalistisk mission. Så vi kan förstå vilken kultur man stärker.
Får bidrag av bara helsike.

Medan arabiska föreningar och andra eldsjälar som arbetar för integration t.ex. i Malmö trängs i små källarlokaler säger en av eldsjälarna har ofta bedrövlig ekonomi, söker Spiritus Mundi medel och utför resor för miljoner i namn av utveckling av arabisk kultur. Men vilka lyssnar etablissemanget på?
Det framgår väl med all tydlig önskvärdhet.

Mehdi Ghezali vår nästa statsminister!

Mehdi Ghezali är på väg hem till Sverige.
Pakistansvenskarna är släppta och sitter just nu på ett plan till Sverige, uppger UD:s pressjour för Expressen.se.

Det var väl roligt för alla svenska beundrare av multikulturen och av islam generellt. Här hemma kommer vännerna Alia Khalifa, Helena/Safia Benaouda, Mahmoud Aldebe att återförenas i ansträngningarna att föra Sverige in i ökennomaders traditioner. Muslimer som förespråkar nationalistisk islamism, konstitutionell islamism och jihadistisk islamism allt i ett, livligt påhejade av vårt demokratiska system.

Nu väntar vi bara på Mehdi Ghezali nästa äventyr och vem vet han kanske blir vår nästa statsminister där Spiritus Mundi står för kulturen, Ibn Rushd står för utbildningen och ”Tuff” med *Faik Rustemi, som även kallar sig Omar Shehidi står för den religiösa biten.
Helena Benaouda skulle då bli utrikesminister för hon är ju van att springa till UD och hennes dotter passar väl
till miljöminister då hon rör sig i oväntade miljöer. ABF och Sensus som stödjer Spiritus Mundi och Ibn Rushd får säkert en plats i dessa organisationer om man konverterar.
Några andra Kandidater? Man måste också ha ett partinamn, VAM? Vi-Alla-Muslimer? Eller var har jag hört det namnet förut? Jaja, makt är det frågan om i alla fall.

*Tuffs talesman Faik Rustemi budskap till svenska folket.
”SPRING till dom HÖGSTA BERGEN, men ni kommer ALDRIG kunna undgå Allahs straff och vrede, döden kommer nå er var ni än är. Beviset för detta i denna tid är orkanen Katrina och orkanen Rita! Hela städer under vatten och fullt med krokodiler och döda kroppar. Dom trodde dom var stora, att deras stora byggnader skulle skydda dom men dom hade FEL som dom alltid haft i gångna tider. Ni kuffar är aldrig säkra! ALLAHS vrede är över er! Allt ni har framför er är den brinnande elden som kommer plåga er i evigheter!”

Och ett exempel på Sensus huvudlöshet.

Helene Warpe Nymansson, verksamhetsutvecklare vid Sensus Studieförbund, tillägger att *projektets övergripande mål är att aktivt stärka ungdomars vilja att verka för öppenhet, alla människors lika värde och respekten för demokratins idéer.

* Projektet är inriktat mot ungdomar och skall genomföras i form av en halvdagskonferens för gymnasieelever årskurs 3 samt en informationsinsats i 10 skolor för ungdomar på högstadiet under en sexmånadersperiod. Över 2000 elever kommer att få möjlighet att få en plattform att stå på gällande motarbetning av fördomar och islamofobi. Projektet kommer att genomföras i samarbete med Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) samt Sensus Studieförbund.

Kommer liknande projekt att genomföras om muslimska ungdomars fördomar mot kristendomen och Judar t.ex?
Och respekt för demokratins idéer.

Apropå kvinnodagen!

Efter total mansdominans tog kulturvärlden krafttag för ökad jämställdhet i början av det nya seklet. Men nu tycks debatten ha tystnat och ett sorgebarn utmärker sig – i konstmusikvärlden står man ännu och stampar, med nästan bara män på pulten skriver idag SVD.
Man inriktar sig här på musiken, men där stoppar det inte. Kultureliten får ta sitt fulla ansvar genom att man släpper igenom det patriarkala systemet genom diverse muslimska oragnisationer såsom Spiritus Mundi och kulturens egna Ibn Rushd . Utan tanke på att dessas uppgift är inte att värna om kvinnan utan att genomföra den muslimska revolutionen med allt vad det innebär. Tror eliten att detta gynnar jämställdhet? Inte på en punkt kan man få islam till jämställd annat än att du är muslim.

I februarinumret av samhällstidskriften Arena ställer man frågan vad som har hänt med den feministiska debatten skriver SVD. Vad som händer är att vänster ”koftorna” inom kulturen har just nu makten, då tystnar den del av kritiken som gäller påverkan från religioner som kommer med invandring.
Apart­heid skriker man på när det gäller Israel inom dessa kretsar, men islams könsapart­heid talar man betydligt tystare om.

Feminismen har jag aldrig tyckt om, de förråder sitt eget kön och låter patriarkala krafter predika ut sitt budskap om underlägsna kvinnor, vars syfte är att stå vid spisen och föda barn, en juvel för mannen.

FN har förlorat sin kraft med kvinnodagen, där råder dubbelmoralen från länder med strikta mans-dominerade regler. På varje del av livet kvinnor, lär ni få veta att ert kön inte räcker till mot mannens när man tar bort mer och mer av de möjligheter vi nu har att via demokratin rätta till problemen. Sharia domstolar för äktenskapsrådgivning i väst, är det någon kvinna som tror det gynnar kvinnan?
När gud inkluderas i det totala livet har ni ingen chans, det har den allsmäktige bestämt enligt patriarkalet.

Dags för bidrag.

Så börjar bidragen till organisationer bildade t.ex på etnisk grund strömma in och för 2009 uppgår summan ca 17 miljoner kronor och syftet är att stärka organisationernas egna initiativ och verksamheter kring språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället. Hittade bara invandrar etniska grupper som beviljats bidrag, antingen fick inga svenska etniska grupper eller så fanns det inga sökande.
Men som lök på laxen ger man även religiösa föreningar, som Sveriges Unga Muslimer och Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund, drygt 5 miljoner kronor.

Spiritus Mundi i Malmö är en förening som gjorde entré i fräscha, rymliga lokaler och med uppbackning från Arvsfonden, Framtidens kultur, Ungdomsstyrelsen, Malmö stad, Botkyrka kommun, EU – och Saudiarabien.
Man stärker den svensk arabiska kulturen säger man framförallt gentemot Saudiarabien. Saudiarabien är en diktatur som finansierar islamism och fundamentalistisk mission. Så vi kan förstå vilken kultur man stärker.

Medan arabiska föreningar och andra eldsjälar som arbetar för integration i Malmö trängs i små källarlokaler säger LAID BOUAKAZ en av eldsjälarna och ofta har bedrövlig ekonomi, söker Spiritus Mundi medel och utför resor för miljoner i namn av utveckling av arabisk kultur. Men vilka lyssnar etablisimanget på?
Det framgår väl med all tydlig önskvärdhet.

Ibn Rushd är ett studieförbund i Sverige som på ytan verkar vara rent och harmlöst i samma grad som
man tycks tro om Spiritus Mundi.
Den fundamentalistiska föreningen Islamiska kulturföreningen i Malmö får/fick sedan ett antal år tillbaka ekonomiskt stöd av Arbetarnas bildningsförbund ABF.
Bidraget uppgick för några år sedan till 59 000 kronor, pengar som i sin tur härstammar från det kulturstöd som kommunen delade ut till studieförbunden.
Islamiska kulturföreningen samarbetar också intimt med den radikala ungdomsgruppen Tuff – troende unga framtida förebilder, med huvudsäte i Göteborg och filial i Malmö. Företrädare för Tuff hyllar bin Ladin och förespråkar sharialagar.

Även det kyrkliga bildningsförbundet Sensus, som årligen får/fick drygt 550 000 kronor i kommunalt kulturstöd, har ett indirekt samarbete med såväl Islamiska kulturföreningen som Tuff.
Det sker via Sensus samarbetspartner Ibn Rushd – Det islamiska studieförbundet i Sverige.

I arabländerna har vi storebröderna som t.ex Islamic Education Foundation.
De arbetar för att få visa tv-annonser i Europa om Muhammad. Islamic Education Foundation ger kurser i hur man ska tala med icke-muslimer om islam och profeten. De var i fronten för en ekonomisk bojkott av Danmark.

Att bringa ordning i bidrags karusellen är inte lätt och det får en mer konstruktiv person än jag göra, men ser man toppen på isberget brukar det under ytan vara gigantiskt.

Så är det i en liten liten del av bidrags Sverige……..

Underdånig polis.

HD.se: Publicerad 18 november 2008 kl 11:23

Malmö. Polisen avhyste på tisdagen de unga ockupanter som tagit sin tillflykt till en fastighet på Johanneslustgatan i Malmö.

När polisen gick in i fastigheten tog sig fyra ockupanter upp på taket. Polisen behövde aldrig tillgripa något våld. Efter en stund kom de fyra ockupanterna ner frivilligt. När polisen sedan genomsökte huset påträffades en femte ockupant på vinden.

Alla fem togs med till polishuset för förhör.

— De kommer att delges misstanke om olaga intrång. Efter förhören kommer de sedan att släppas, säger förundersökningsledaren Ronny Ivehed.

Detta var ockupanter men vågade sig på och då var man så tuffa. Men sedan hände det något.
Sveriges Radio Malmö intervjuade Rosengårds närpolischef. De frågar varför de inte avhyser de polisanmälda olagliga ockupanterna av Islamiska Kulturföreningens lokaler. Denna koranskola och källarmoské ockuperas av muslimska skolungdomar. Nu kommer något intressant in, man svarar:

Man gör taktiska bedömningar och man är orolig för de muslimska ungdomarnas reaktion i Rosengård

Vad har vi nu här? Olika åtgärder för om du är icke muslimsk ockupant mot om du är muslimsk dito. Kommer detta att bli praxis nu? Har man funderat på vilka signaler det ger till islamister och andra kriminella inom muslimgrupperna? Nej naturligtvis tänker man inte som vanligt när det gäller krafttag mot muslimska odemokratiska element, heller fria än fälla gäller till 100% när man träffar på dessa grupperingar.
Churchill sade inför Nazitysklands hot under 30-talet : Att ge efter för nazismen är som att vara snäll mot krokodilen, mata den och hoppas att den slukar dig sist. Väntan har börjat här.
Var är Ibn Rushd? Spiritus mundi som vurmar så för muslimsk kultur? Eller är detta en led i er utbildning?
Dessa organisationer måste gnugga händerna av förtjusning över händelserna, en handlingsförlamad poliskår
och ABF och Sensus bak ryggen som pumpar in pengar.

Sens moral: Anmäl inte muslimer för de har kungliga befogenheter, står ovanför vår lag.

Media då? Tja några små rubriker orkar de väl alltid med. Muslimska friskolan har mer.